Obama kritisk til håndteringen av koronapandemien

foto