Over 4 millioner mennesker smittet av koronaviruset