Finansdepartementet skeptisk til å frita medieselskaper fra arbeidsgiveravgift

foto