EU bøtelegger elektronikkselskaper for prisfiksing

foto