Gjør strakstiltak på kommunalt legesenter: – Utfordringer knyttet til ledelse og arbeidsmiljø

foto