Universitetsstyret vedtok torsdag virksomhetsoverdragelse av Nordland kunst- og filmhøgskole fra Nordland fylkeskommune og Nordland kunst- og filmhøgskole AS til UiT Norges arktiske universitet fra 1. mai, 2022.

– Dette er en gledens dag, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet i en pressemelding.

– Nå er framtiden til en institusjon med stor betydning for film- og kultursektoren i Norge sikret, supplerer han.

Allerede fra månedsskiftet vil Nordland kunst- og filmhøgskole organiseres som en enhet under Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK).

Bevilgninger fra regjeringen

Regjeringen bevilget 6,5 millioner kroner i 2022 og 12 millioner årlig til kunsthøgskolen og sikret dermed det økonomiske grunnlaget for videre drift.

Gjennom sin tilslutning til intensjonsavtalen om overdragelse fastsatte universitetsstyret selv de sentrale vilkårene for at Nordland kunst- og filmhøgskole skulle overtas av UiT. Avtalen med Nordland fylkeskommune samt den statlige finansieringsgarantien fra Kunnskapsdepartementet, gjør at alle disse vilkårene nå er innfridd. På bakgrunn av dette anbefalte rektor styret å vedta virksomhetsoverdragelsen.

– Jeg er overbevist om at skolen vil bli et verdifullt tilskudd til UiT, og at UiT som institusjon har gode forutsetninger for å kunne sikre og videreutvikle driften av denne viktige kultur- og utdanningsinstitusjonen i Nord-Norge, sier rektor Dag Rune Olsen.

Nordland kunst- og filmhøgskole ble etablert i Kabelvåg i 1997 under navnet Nordland kunst- og filmskole.