Tromsø forventet å bosette 550 flyktninger i år – langt færre har kommet

foto