Etterforskere har vært inne i den totalskadde boligen: – Det har blitt gjort en del interessante funn

HAR VÆRT INNE: Etterforskere har gjort observasjoner i boligen. Foto: Ronald Johansen