Israel kutter tiden mellom andre og tredje dose

foto