SNN har betalt ut over 200 millioner fra samfunnsutbyttet til egne prosjekter

foto