Pengemangel tvinger FN til å kutte matrasjoner til Syria

foto