Seks av ti støtter regjeringens gjenåpningsplan

foto