Koronarelatert dødsfall på Sørlandet sykehus

foto