Slår man sammen Polarmuseet og MS «Polstjerna», som administreres av Polarmuseet, var det totalt 64.674 besøkende i året som gikk.

– Polarmuseet satte ny besøksrekord i 2015. Vi hadde 56.474 gjester på Polarmuseet, ei økning fra 2014 på 18,4 prosent, og 8.201 på MS «Polstjerna», noe som er 2,8 prosent flere enn året før. Dette er det høyeste antall besøk ved museet noen gang, og det innebærer også at Polarmuseet er blitt det best besøkte museet i Tromsø i 2015, forteller daglig leder for Polarmuseet, Lena Aarekol, som kan vise til vekst innen alle besøkskategorier.

Over mange år

Museets besøkstall viser en enorm vekst siden Polarmuseet ble slått sammen med Tromsø Museum – Universitetsmuseet i 2010. Økninga er på hele 81 prosent ved selve Polarmuseet, fra 31.149 gjester i 2009 til 56.474 i 2015, og Årekol opplyser at det har vært ei jevn økning år for år, men at det har toppa seg i år.

– Jeg tror det er flere grunner til dette. Det ene er at det kommer flere turister til Tromsø, og vår beliggenhet i sentrum gjør at folk finner veien hit på egen hånd. Det ser vi på andelen solgte enkeltbilletter. Men også når det gjelder lokalbefolkning øker vi, og jeg tror at en av grunnene er at vi har oftere skiftende utstillinger. Folk kan komme tilbake etter ei stund å oppleve noe nytt. Dessuten har vi flere arrangement som trekker besøkende til museet, sier Årekol.

Foruten mars har Polarmuseet hatt god økning i besøkstallet hver eneste måned i året som gikk. Også i sommermånedene kom turistene til museet, og sommerbesøket var 17,1 prosent større enn året før. Juni ble en rekordmåned med over 10.000 besøkende.

Polarmuseet hadde åpent hver dag mellom klokka 11 og 17 i jule- og nyttårshelga med stor suksess. Museet hadde hele 1.608 gjester i denne perioden.

– Inntektene fra billettsalg på Polarmuseet og MS «Polstjerna» utgjorde cirka 1,9 millioner kroner i 2015, og er dermed en vesentlig del av museets budsjett, sier ei fornøyd Lena Aarekol.

Også botanisk hage

Arktisk-alpin botanisk hage hadde en økning i besøket sammenligna med 2014. Til sammen var det 40.710 gjester innom i hagen i 2015. Det utgjør en økning på 12,7 prosent fra året før.

Et ikke altfor godt sommervær ser heller ikke ut til å ha hatt en særlig negativ effekt på besøket. Mange besøker hagen enten det er grått eller godt vær. Statistikken viser ei økning på 10,3 prosent for sommerbesøket i forhold til tilsvarende periode det foregående året.

Nedgang

Mens Polarmuseet Arktisk-alpin botanisk hage hadde stor publikumsvekst, så opplevde Tromsø Museum en svikt. 45.151 besøkende er en nedgang på 18,8 prosent i forhold til 2014.

– Dette skyldes blant annet at vi i 2014 hadde ei svært godt besøkt slangeutstilling, noe som ga ekstraordinært gode besøkstall i 2014, forklarer formidlingsleder Karen Marie Christensen ved Tromsø Museum.

Sommerbesøket viste imidlertid en oppgang på 13,7 prosent. Det er også en fremgang i besøket av betalende grupper på 8,5 prosent, men nedgang i øvrige kategorier.

Øker: Arktisk-alpin botanisk hage får stadig flere besøkende. Her hagens daglige leder, Arve Elvebakk. Foto: Helge Matland Foto: Helge Matland