Som eneste skole i Tromsø kommune står Storelva skole fortsatt uten en egen gymsal, til tross for at dette har blitt lovet en rekke ganger. En årelang kamp så dog ut til å ende lykkelig da kommunestyret i mai i fjor vedtok å bevilge 70 millioner kroner til bygging av ny flerbrukshall.

Frustrasjonen var dermed stor da saken fikk en ny vending denne uka.

– Det har kommet fram i gjennomgangen av anbudene at prosjektet vil bli langt dyrere enn planlagt. Dette var et sjokk for oss, forteller rektor ved skolen, og leder for samarbeidsutvalget, Grete Ollila.

Hvor mye penger det er snakk om ønsker hun ikke å kommentere, men hun beskriver det som en «betraktelig» sum.

BAKGRUNN: Bygger flerbrukshall til 70 millioner kroner

foto
UTEN GYMSAL: Storelva skole er den eneste i Tromsø uten egen gymsal.

Risikerer utsettelse

Ollila mener situasjonen er dramatisk, men håper at de vil kunne komme fram til en løsning snarest, slik at man kan begynne å bygge.

– Vi kan ikke vente lenger, ettersom anbudene vil gå ut hvis ting blir liggende. Derfor mener jeg det enten bør bevilges mer penger til prosjektet, eller at det nedskaleres slik at det er gjennomførbart. Da kan man for eksempel fjerne planene om bibliotek og kafé, slik at man i det minste får gymsalen på plass, uttaler Ollila.

Må analysere prisene

Byråd for utdanning, Brage Larsen Sollund, sier de må gjøre en helhetlig vurdering før en avgjørelse tas.

– Vi har kort oppsummert tre valg: å bevilge mer penger, å kutte ut noen funksjoner eller å utsette prosjektet. For å kunne ta en avgjørelse må vi dog gjennomgå anbudene grundig, slik at vi har en skikkelig oversikt når en avgjørelse skal tas, uttaler byråden.

Sollund håper også en konklusjon vil komme i nærmeste fremtid, men ønsker ikke å sette noen dato på denne.

– Vi skal ha et styringsgruppemøte førstkommende fredag der anbudene skal gjennomgås, men det er ikke sikkert vi vil kunne konkludere noe da. Vi er nødt til å få en fullstendig oversikt over mulighetsrommet først, konstaterer han.

foto
AVVENTER: Brage Larsen Sollund sier de må få full oversikt over situasjonen før de kan si noe om hva som vil skje med flerbrukshallen. Foto: Tromsø kommune Foto: Tromsø kommune