Bjørn Inge Mo lister opp samarbeid mellom norsk og russisk side: Mellom universiteter, vennskapsbyer, helsetjenester, telemedisin, fiskeriforvaltning, kultur og idrett. Alt på tvers av landegrensene mellom Norge og Russland. Det faller inn under betegnelsen «folk til folk-samarbeid».

– Nå er folk til folk-samarbeidet nærmest dødt, sier Mo til VG.

– Ofte føler vi at vi lever på en egen planet, når vi i nasjonale sammenhenger beskriver samhandlingen og relasjonene her i nord, på tvers av grensene. Her har det vært samarbeid og flytting av folk over grensene i flere hundre år, sier fylkesrådslederen.

Han forklarer at konsekvensene av sanksjonene for Troms og Finnmark fylkeskommune har blitt mye større enn for andre fylker.

HER MØTTE HAN LAVROV: Bjørn Inge Mo er her avbildet på toppen av Tromsøs havneterminal. I samme bygg deltok han i høst på en middag med Russlands utenriksminister, som nå er Russlands fremste talsperson om krigen i Ukraina. Foto: Frode Hansen / VG

Hentet elever hjem

For fylkeskommunen har Norges endrede forholdt til Russland fått praktiske konsekvenser. Gjennom den videregående skolen Kongsbakken i Tromsø har de hatt et eget norsk-russisk skoletilbud i Murmansk.

Der har norske og russiske elever gått i samme klasse, hvert år siden 2008, på skoletilbudet som tilbyr det avsluttende og tredje året på videregående skole.

– Nå har vi hentet de norske elevene hjem. Samtidig har vi ansatte i Russland vi ikke får betalt lønn til, sier Mo.

FREDSPROSJEKT: Bjørn Inge Mo mener samarbeid og at vanlige folk snakker sammen på tvers av grensene er viktig for å sikre fred. Foto: Frode Hansen / VG

– Fredsprosjekt

Mo forteller til VG at folk til folk-samarbeidet for omtrent ti år siden begynte å gå nedover. Da innførte Russland lovgivning som gjorde at aktører som mottok støtte fra utlandet kunne bli regnet som utenlandske agenter.

– Vi har et samisk urfolk i nord som egentlig ikke kjente grenser, men som nå har blitt sterkt påvirket av stengte grenser og stormaktspolitikk.

– Samarbeidet om særlig miljø og urfolk ble stadig vanskeligere. Likevel har vi fortsatt samarbeidet under krevende forhold. Fram til nå.

Møtte Lavrov i høst

Ap-politikeren var blant de utvalgte inviterte til middag med Norges og Russlands utenriksministre, Anniken Huitfeldt og Sergej Lavrov, da de to utenriksministrene møttes i Tromsø i høst under Barentsrådet.

Ellers har Mo hatt flere møter med russiske politikere i tilsvarende roller på andre siden av grensen. Nettavisen The Barents Observer har omtalt hvordan guvernøren i Murmansk nylig ble observert like ved den norske grensen med en genser med «Z»-logoen, som uttrykker støtte til Russlands invasjon av Ukraina.

– Det er opprørende å se sånt, sier han, og understreker at det er forskjell på det russiske folk og styresmaktene.

– Vi blir nødt til å bygge stein på stein mellom folk for å på plass tillit mellom folk. Å kjenne hverandre og hverandres kultur er et av de viktigste fredsprosjektene vi har, all den tid vi kommer til å fortsette å være naboer med Russland også i tiden fremover. Den dagen vi slutter å snakke sammen for godt, da har vi tapt.