Usikker framtid for hjelle-kunsten: – Det er et åpent spørsmål

foto