Mener dette skiltet skaper farlige situasjoner – nå skal det bort

foto