– Tankbilsjåføren så at fisken holdt på å dø ut, og for å berge den, slapp han dem ut i Skibotnelven. Det er årsaken til at elven ble smittet, forteller Jarle Steinkjer fra Miljødirektoratet til VG.

Etter den i utgangspunktet godhjertede beslutningen om å slippe løs laksen, begynte parasitten Gyrodactylus salaris å spre seg. Først i Skibotnelven, men også videre til Signaldalselven og Kitdalselven like ved.

Kalles «laksedreperen»

– Parasitten fester seg på hud og særlig finnene til fisken. Den spiser slim og hud, og lager hull i huden. Fisken blir åpen for sykdommer og sopp, forteller Steinkjer.

Han er prosjektansvarlig for bekjempelsen av Gyrodactylus salaris over hele landet.

Parasitten omtales ofte som «gyro» eller «laksedreperen». Parasitten er kun 0,5 millimeter stor, og kjennetegnes ved at du kan se et lag med sopp på den døde fisken.

– Med «gyro» får du en nesten total dødelighet på lakseyngelen. Etter noen år, kan hele laksestammen være dødd ut, forteller Steinkjer til VG.

Opprydningsaksjonen har vært beskrevet som en av de mest kompliserte i Norge. Blant annet på grunn av tilsig av grunnvann fra andre elver. Arbeidet med å friskmelde de tre elvene i Norges nordligste fylke har kostet staten over 60 millioner kroner.

PARASITTFRI: Signaldalselven i Storfjord er endelig parasittfri. Her med fjellet Otertinden i bakgrunnen. Foto: Rune Muladal

Omfattende behandling

Elvene er i tre omganger blitt behandlet med kjemikalet rotenon som tar livet av fisken – og dermed også parasittene i elven.

Det er satt ut laks, sjøørret og sjørøye i elvene for seks år siden. Artene er blitt ivaretatt i et såkalt genbankanlegg. I dag kunne Mattilsynet endelig konstatere at elvene er parasittfrie.

– Laksebestandene i elvene var så godt som utryddet i naturen. Vassdragene har nå fått tilbake laks og sjørøye som er avkom etter fisk fra de opprinnelige bestandene, og som derfor er tilpasset de lokale forholdene, sier miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding.

REDDET ELVEN: Bestandene var så godt som utryddet. Nå kan miljødirektør Ellen Hambro glede seg over at bestanden er tilbake i tre elver i Storfjord i Troms. Foto: Miljødirektoratet

Har brukt milliarder

På landsbasis har staten siden parasitten kom til Norge på 70-tallet brukt over 1,3 milliarder kroner for å bekjempe den.

– I Norge har vi til sammen hatt 51 elver som har vært smittet. 43 av dem er nå friskmeldt. Dersom vi ikke hadde startet arbeidet med å bekjempe parasitten, ville den vært utbredt over hele landet. Og det ville ikke vært mulig å bekjempe den, sier Steinkjer.

Miljødirektoratet anslår at parasitten årlig fører til et samfunnsøkonomisk tap på 250–300 millioner kroner i året.

PÅ PLASS: Veterinærinstituttet er blant etatene som har vært involvert i kampen mot «laksedreperen». Her er Roar Sandodden på plass ved Signaldalselven tidligere i dag. Foto: Miljødirektoratet

Smitten i Norge kommer fra Sverige og Miljødirektoratet er kjent med totalt fire import-tilfeller. Det skjer ved at det settes ut parasitt-infisert fisk elvene.

– Det er viktig at alle som ferdes i området hjelper til, slik at vi unngår ny smitte i vassdraget. Fiske- og annet vannsportutstyr som brukes i forskjellige vassdrag må enten tørkes eller desinfiseres. Vask og sløy fisken der du fikk den og bare slå ut vann i samme vassdrag som du hentet det, sier Geir Arne Ystmark, regiondirektør i Mattilsynet i en pressemelding.

TILBAKE: Og de svømte, og de svømte, og de svømte rundt, frisk og parasittfri. Foto: Rune Muladal/Naturtjenester i Nord

P.S. I Driva i Trøndelag og Møre og Romsdal forsøker de nå å bekjempe samme parasitt med klor. Det er en ny metode som tar livet av parasitten, men berger fisken.