Norge og Storbritannia nær gjennombrudd i forhandlingene om en ny frihandelsavtale

foto