Av:
  • Jørn K. Myreng

Savnet bil har kommet til rette