Uansett hvor mange tiltak som settes i gang som følge av kuttvedtaket på 200 millioner kroner, vil ikke kommunen havne økonomisk i vater før det bygges nok pleie- og omsorgsinstitusjoner, forteller leder i helse- og velferdskomiteen, Gunhild Johansen (SV).

– Vi som har vært politikere de siste 20 årene har sovet i timen. Vi har ikke bygget nødvendig infrastruktur for å kunne gi tidlig pleie og omsorg til byens befolkning, sier hun.

Få nybygg

De siste årene er det kun Otium, Mellomveien rehabsenter, Helsehuset og noen få omsorgsboliger i distriktet som er bygget – til tross for et langt større behov.

– Før den tid var det Sør-Tromsøya sykehjem som var den siste institusjonsbygningen vi ferdigstilte i 2005. Allerede da visste vi at vi hadde behov for ytterligere et sykehjem, sier Johansen.

Ifølge henne er kommunens aller største problem innenfor helse- og omsorgssektoren at de mangler nødvendige institusjonsbygg.

foto
HELSEHUS: Helsehuset sto ferdig og ble innflyttet i i august i fjor.

Mangler alt

Det gjelder både sykehjem, omsorgsboliger, avlastningsboliger og andre typer institusjoner.

– Det er nødvendig å få til en storstilt bygging de nærmeste årene, og det vil skape mye støy og problemer, sier hun.

For det er ikke gratis å bygge. Kommunen har allerede en gjeldsbyrde på over seks milliarder kroner.

Med dagens planlagte investeringsbudsjett vil gjelden havne over 11 milliarder kroner.

– Jeg er imidlertid sikker på at det vil lønne seg å bygge. Da vil vi kunne ta ned driftskostnadene langt mer enn finanskostnadene, sier Johansen.

For høy lånegrad

Avdelingsdirektør for helse og omsorg, Trond Brattland, sier at kommunen vil kunne spare store penger på å sette inn pleie- og omsorgstiltak på rett nivå i den såkalte «omsorgstrappa».

– I dag mangler vi institusjonsplasser som er tilpasset det behovet brukerne har tidlig i løpet, sier han.

Administrasjonen i kommunen jobber derfor med å få på plass en mer fremoverlent investeringsstrategi.

foto
BEKYMRET FOR LÅN: Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg sier at kommunens lånegrad er i ferd med å bli for høy.

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg sier at det vil bli fremmet en egen sak om fremtidige investeringer i byen i april.

Der vil man gå gjennom og røkte den vedtatte investeringsplanen for 2018 til 2021.

– Vi er nødt til gjøre det ettersom vi mener at lånegraden er i ferd med å bli for høy, sier hun til iTromsø.

Skal prioritere helse og omsorg

I dagens investeringsplan listes omsorgsboliger i Fergeveien, bofellesskap for utviklingshemmede, boliger for rus og psykiatri, ny legevakt og nytt sykehjem i Kroken.

– Jeg vil også følge opp et vedtak i kommunestyret fra i vår om at helse- og omsorgsbygg skal prioriteres i investeringsplanene, sier Steinveg.

Tromsø er blant storbykommunene som har lavest dekning av institusjonsplasser.

Gunhild Johansen viser til at Tromsø kommer ille ut i sammenligning med de øvrige ASSS-kommunene også når det kommer til driftsnivå.

foto
ÅPNET: Daværende helse- og omsorgsbyråd Gunhild Johansen åpnet Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter.

Skjev sammenligning

– Vi sammenlignes med kommuner som har ting på stell med tanke på institusjonsbygg. De kan jobbe langt mer effektivt enn det vi kan gjøre, sier Johansen.

Som eksempel peker hun på at mangelen på tilpassede omsorgsboliger har ført til at 20 tunge brukere har såkalte enetiltak der man er nødt til å ha 20 team døgnet rundt, i stedet for å samlet ressursene på felles institusjon.

– Det fører til at det går med enormt mye ressurser som vi ville kunne redusere kraftig, sier hun.

foto
REHAB: Det gamle Vanførehjemmet i Mellomveien ble bygget om til avlastningsplasser og rehabilitering i 2015. Foto: Christer Pedersen