En alvorlig skadd etter slåsskamp med kniv og saks på bensinstasjon i Oslo