Ønsker å åpne uteservering ut mot domkirka – dette svarer kirkevergen

foto