DNA-beviset avgjørende for gjenopptakelsen av Viggo Kristiansens sak

foto