Bergen vil kvotere inn menn til psykologistudiet

foto