Seks mistenkte på frifot etter angrepet i Bangladesh

foto