Hun er oppnevnt som koordinerende bistandsadvokat for de 74 fornærmede. Totalt er det åtte bistandsadvokater i den omfattende overgrepssaken. Tøllefsen kan fortelle at de fornærmede og pårørende er fornøyde med hvordan etterforskningen har blitt gjennomført.

– Det har vært gjennomgående høy kvalitet gjennom hele etterforskningen med proffe aktører i alle ledd og gode tilbud for de enkelte fornærmede, sier advokat Tøllefsen.

– Mange er lei seg og sinte

Med tanke på hvor mange fornærmede det er i saken, er det også forskjeller på hvordan de opplever saken.

– Vi snakker om svært forskjellige barn og ungdom. En stor del av dem er veldig lei seg, føler seg lurt og er sinte. Det er likevel viktig å si at de er veldig forskjellige. En del har også gått videre, sier Tøllefsen.

Ikke diskutert erstatningskrav

Bistandsadvokatene avventer nå tiltalebeslutningen før de tar stilling til siktelsene og eventuelle erstatningskrav.

– Vi går ikke gjennom siktelsene før tiltalebeslutningen foreligger. Det er også for tidlig å snakke om eventuelle erstatningskrav som en del av de fornærmede måtte ha. Vi må avvente tiltalebeslutningen slik at vi kan se hva vi kan kreve erstatning for, sier Tøllefsen.

iTromsø har ikke lykkes å komme i kontakt med forsvarer i saken Sven Crogh.

foto
I BAKHODET: Den tiltaltes advokat, Sven Crogh. Foto: Ronald Johansen