Jens-Eirik Larsen er i dag rådgiver for Nordlysfestivalen med blant anna ansvaret for internasjonal media som gjester festivalen. Men han har en bakgrunn som fotograf og journalist. På slutten av 1980-tallet gjorde han sammen med journalisten Per-Olav Sørensen, som senere er blitt bedre kjent som regissør, et langvarig forsøk på å få gjøre en reportasje fra Bolsjoj-teatret i Moskva. Etter rundt 50 telefakser til teatrets ledelse fikk de endelig positiv respons. Resultatet sto på trykk i en stor reportasje i Svenska Dagbladet 27. mars 1988.

Bak jernteppet

– Sovjetunionen levde fortsatt i beste velgående, og Bolsjoj var ikke et sted utlendinger fikk adgang til. Så at vi i dobbelt forstand slapp inn bak jernteppet, både det politisk skapte og teatrets jernteppe, for å lage en reportasje bak kulissene vakte oppmerksomhet i medieverden, forteller Jens-Eirik Larsen.

De kontaktene som de knytta ved Bolsjoj åpna for flere besøk, og det ble nye reportasjer, blant anna over fem sider i Independant Magazine, i Elle og ellers var det på trykk tekst og bilder fra Bolsjoj blant anna i USA, Tyskland, Frankrike, Danmark, Island og Sverige.

Også Mariinsky

Bolsjoj-teatret i Moskva var Sovjetunionens store kulturelle flaggskip. I St. Petersburg lå Mariinsky-teatret som i si tid var Tsar-Russlands viktigste teaterhus. Med Sovjetunionens fall, kom det ei ny blomstringstid for Mariinsky.

– Det var like mye teatret som et bilde på samfunnsforhold og -utvikling som var bakgrunnen for mi interesse for Bolsjoj, og for at jeg på 1990-tallet syntes det var vel så spennende å jobbe mot Mariinsky, og gjennom mine kontakter der ble det knytta kontakt mellom Nordlysfestivalen og det store ballett- og operahuset i St. Petersburg, en kontakt som resulterte i forestillinger med både ballett og opera her i Tromsø, forteller Jens-Eirik Larsen.

Tilbake til Bolsjoj

På 2000-tallet ble det satt i gang et omfattende renoveringsarbeid ved Bolsjoj, et arbeid som var ferdigstilt i 2011. Det ga teatret også ei revitalisering.

– Samme år hadde jeg et møte med Bolsjojs pressesjef Katerina Novikova i Paris, og i etterkant av det dro jeg sammen med den svenske fotografen Dan Hansson til Moskva og gjorde en ny reportasje fra Bolsjoj for Svenska Dagbladet og A-magasinet. Jeg fikk introdusert for teatrets ledelse at Nordlysfestivalen var interessert i å få besøk av Bolsjoj, og det bidro nok ikke negativt for det positive svaret at Mariinsky allerede hadde vært i Tromsø, forteller Jens-Eirik Larsen.

Vil fortelle

Lørdag ettermiddag vil Jens-Eirik Larsen sammen med Bolsjojs pressesjef, Katerina Novikova møte Nordlysfestivalens publikum og andre interesserte på Verdensteatret. Der vil han fortelle sin historie og om forholdet til Bolsjoj som har vart ved, og om hvordan dette for et år siden førte til at teatrets stjernedansere inntok Tromsø og Nordlysfestivalen, og til at Bolsjoj allerede i år er tilbake med opera.

Der vil også Bolsjojs Katerina Novikova fortelle mer om teatret som ble grunnlagt i 1776, 18 år før Tromsø fikk bystatus, om teatrets historie og Bolsjoj slik det er i dag.

foto
NOVIKOVA: Bolsjoj-teatrets pressesjef Katerina Novikova som publikum får møte sammen med Jens-Eirik Larsen på Verdensteatret lørdag. Foto: Peter Lindberg Foto: Peter Lindberg