Politiet skal ta borebanden ved å sammenligne spor

foto