Fire helse- og velferdssentre underlagt smitteovervåking i Trondheim

foto