Stoltenberg: – Har fått henvendelser fra utlandet

foto