Støre etterlyser mer barnekompetanse på asylmottak

foto