Oslo SV vil ha rushtidsavgift på flyplassene

foto