BBC erklærte dronning Elizabeth syk ved en feil

foto