Flere SAS-fly fra Gardermoen har måttet snu på grunn av sidevind