Elleve personer ikke redegjort for etter Gjerdrum-skredet

foto