Av: Preben Olsen

Avinor går videre med flyplassutbyggingen