Fransk flygelederstreik gir små forsinkelser for norske passasjerer