Røe Isaksen: Viktig at arbeidskonflikten er over

foto