Eldre mann kritisk skadd etter fall ved Preikestolen

foto