– Vi ønsker innspill fra befolkningen. Nå har vi satt i gang en åpen runde fram til slutten av juni der folk kan sende inn navneforslag, forklarer kulturvernrådgiver i Tromsø kommune, Gro Agnethe Stokke.

Flere forslag

Veien det er snakk om ligger nedenfor Stakkevollveien 41, og gir adkomst inn til blokkene på Kræmer brygge. Ifølge Stokke har kommunen allerede fått inn noen forslag fra utbygger av Kræmer brygge, Eirik Espejord.

– Han har kommet med noen forslag, ja, avslører kulturvernrådgiveren.

Espejord har foreslått navnene Alfon Kræmers gate, Alfons allé og Alfon Kræmers allé. Også andre gamle Kræmernavn som Anny, Vally, Hagbart, Kjell og Helge, etterfulgt av Kræmers vei, er foreslått.

Tror på engasjement

Ifølge Stokke ønsker imidlertid kommunen som sagt også innspill fra andre som måtte ha navneforslag til den nye veien.

– Vi oppfordrer bydelsråd, lag og foreninger og andre til å fremme navneforslag nå som saken er ute på høring.

Hun har god tro på at de vil få inn en god del forslag.

– Etter at Tromsø kommune endret annonseprofilen sin har det vært stor oppslutning i slike saker, noe jeg håper det blir også i dette tilfellet, påpeker hun.

Godkjennes av Språkrådet

Fristen for å komme med forslag er satt til 25. juni.

– Etter det vil vi vurdere de forslagene som har kommet inn, før vi sender saken videre over til Språkrådet, forteller Stokke.

Ifølge kulturvernrådgiveren må nemlig alle navnesaker i henhold til lov om stedsnavn oversendes Språkrådet for tilråding før vedtak blir gjort i byrådet.