En tromsømann i slutten av 40-årene må betale 7.000 kroner i bot etter utforkjøringen.

Hendelsen fant sted i Balsfjord 28. mars 2016 da det var glatt føre. Tromsømannen kjørte en lastebil med henger og han skal ha mistet kontroll over kjøretøyet. Han fikk sleng på hengeren og trekkvognen havnet i grøfta på høyre side av veien. Hengeren skal ha blokkert begge kjørefeltene.

I forelegget står det at det oppsto materielle skader på kjøretøyet og autovern.

Mannen må nå betale 7.000 kroner i bot fordi politiet mener at han ikke var tilstrekkelig hensynsfyll, aktpågivende og varsom.

Dersom mannen ikke vedtar forelegget, vil det i retten bli lagt ned påstand om 8.400 kroner, subsidiært fengsel i 17 dager.