Domstol i Bahrain oppløser landets største opposisjonsgruppe

foto