Utbyggingsplan for omdiskutert oljefelt i nord levert

foto