Mildværet gjør at tungtransporten i fylket ikke kan kjøre med fulle lass

foto