Krasjet Porsche i fjellveggen og skyldte på dårlig føre. Nå er han dømt

foto