Utlendinger blir fratatt stemmeretten på Svalbard

foto