Khader er ikke lenger garantert matvogn-plass i Telegrafbukta. Nå kan alle som vil søke om plass til servering der

GREEN FALAFEL: Khader Zourob har sin Green Falafel-vogn i Tromsø sentrum. Den blir værende selv om han får åpne vogn i Bukta. Foto: Ronald Johansen / iTromsø