Frankrike reduserer tidsrommet mellom andre og tredje dose